top_barre2.jpg (2291 octets)
 
News en Promo !

Edito

 

softwareSymbolenHardware CAD
gratis presentatieopleidingTraining cdsdocumentatie op aanvraagBestelbonAlgemene voorwaarden2de hand

 

 

  


 

DesignCAD dot.gif (852 octets) Prijzen dot.gif (852 octets) Upgrades dot.gif (852 octets) Opleiding dot.gif (852 octets) What's new in DesignCAD MAX dot.gif (852 octets) 2D Symbolen dot.gif (852 octets) 3D Symbolen dot.gif (852 octets) Voorbeelden dot.gif (852 octets) Concretes referenties  dot.gif (852 octets) Gratis Presentatie dot.gif (852 octets) Demo CD dot.gif (852 octets) Training CDs dot.gif (852 octets) Developper Kit dot.gif (852 octets) Bijzondere Voorwaarden voor het Onderwijs

 

Inhoud van de Voorstelling

De voorstelling van DesignCAD 2D/3D liet u de gebruiksvriendelijkheid en de kracht van de DesignCAD ontdekken die vergelijkbaar is met andere programma’s die tot 10 maal duurder zijn. 

In functie van de voorstelling en door gebrek aan tijd werden sommige mogelijkheden en commando’s misschien niet  getoond.  Niettemin vatten wij ze hierna ook samen. 

 1. Het tekenen van een poulie heeft de gebruiksvriendelijkheid van DesignCAD, in 2D-modus, aangetoond. We hebben commando’s gezien voor het cirkelvormig kopiëren en voor het spiegelen (met previsualisatie vóór positionering).

  Deze verwezenlijking van een nauwkeurige tekening gebeurt probleemloos door gebruik te maken van commando’s voor polaire coördinaten, relatieve- of absolute coördinaten, commando’s voor het tekenen van bogen, cirkels, raaklijnen, evenwijdigen op een bepaalde afstand,… 

  We zagen dat we commando’s konden oproepen door middel van iconen (mogelijkheid om zelf functies aan iconen toe te wijzen), sneltoetsen (die men zelf kan hernoemen of aanmaken) ; 
  het plaatsen van punten (snijpunt, midden, zwaartepunt, door aan te klikken met de muis,…), de talrijke selectiemogelijkheden en enkele manipulaties, het cirkelvormig kopiëren, spiegelen, … ;het gebruik van de 1000 lagen (met de mogelijkheid elke laag te benoemen),  
  het toewijzen van lijnstijlen en kleur aan lagen, … om slechts enkele te noemen. Zo waren de lagen op voorhand gedefinieerd : iedere laag gebruikte een welbepaalde kleur en lijntype (as, dikte, …). Alhoewel het ook mogelijk is om verschillende kleuren en lijntypes in eenzelfde laag te gebruiken.
  Extrusie maakte het mogelijk om vanuit de 2D-tekening van de poulie een 3D-ontwerp te verwezenlijken   
  Een uniek referentiesysteem door middel van 2 of 3 punten in 2D of in 3D laat  DesignCad toe zeer snel  objecten te oriënteren 
  of teksten te manipuleren terwijl ze worden verplaatst (zonder een rotatie-commando te moeten gebruiken en zonder de hoek te moeten kennen!). 

  Meer nog, de INFO BOX (een uniek systeem eigen aan DesignCAD) laat toe op eenvoudige wijze en visueel, wijzigingen aan te brengen. Geen onnodige manipulaties.    

  De commando’s voor arceren, diverse types maatvoering (straal, extended,…) kunnen al of niet dynamisch zijn. Objecten kunnen nauwkeurig gerekt worden (STRETCH) : de poulie werd uitgerekt en heeft de raaklijnen behouden. DesignCAD kan gebruik maken van een instelbaar rooster, de muis verplaatst zich volgens een (instelbare) cursorstap.    
    
  DesignCAD biedt u de mogelijkheid meerdere vensters gelijktijdig op het scherm te plaatsen (zelfs op meerdere schermen indien de grafische kaart het toelaat). Dit laat toe van eenzelfde object meerdere zichten gelijktijdig te zien of gelijktijdig met verschillende tekeningen te werken. DesignCAD geeft de mogelijkheid om op eenvoudige wijze gegevens van het ene plan naar een ander over te brengen met behoud van verhoudingen en schaal.
    

  Het commando Template van DesignCAD laat u toe uw plan rechtstreeks op gewenste schaal in te voegen in voorop gepersonaliseerde sjabloon. Door gebruik te maken van de functies van de sjablonen kunt u details op een ander schaal in uw plan invoegen. 
    
  Dubbele lijn methode (Double Line Mode)

  Deze nieuwe opdracht laat de gebruiker toe om automatisch elke 2D lijn als dubbele lijn te tekenen met een vooraf bepaalde breedte maat. Eenvoudig door te klikken op de dubbellijnicoon in de werkbalk. De gebruiker kan hier ook bepalen welk eindpunt een afsluiting krijgt (1ste - 2de of beide) ook de uitlijning van de pen (links / rechts of midden op de lijn) kan aangeduid worden. 
   
  De automatische trimfunctie
  verwijdert de overlappende lijnstukjes op de kruisingen tijdens het tekenen. 
    
  Invoegen van deuren en ramen (Insert Door and Window)
  Deze opdracht laat je de keuze tussen verschillende soorten deuren en ramen. Deze deuren en ramen kunnen naadloos toegevoegd worden aan elke enkele of dubbele lijn. Je kan ook de draairichting van deze deur en de uitlijning in een dubbele lijn bepalen. 


  U beschikt eveneens over een sjabloon die de drie zichten plus een perspectief op één blad schikt. Dit perspectief (al dan niet isometrisch) kan met schaduw worden weergegeven. 

  De Macro’s laten u toe specifieke commando’s te maken : muur, gecentreerde muur, as, … Een macro is een opgeslagen repetitieve handeling door iedereen gemakkelijk te gebruiken en achter een icoon geplaatst. Doel : tijdwinst. 

  Meer gevorderde programmeurs kunnen, naast macro’s,  de  programmeertaal BasicCAD en de interface-mogelijkheden van Visual Basic, C++, Delphi, Ole-2 gebruiken om eigen toepassingen te ontwikkelen. Een  Developper's Kit (hulp bij programmering) wordt in optie aangeboden als ondersteuning voor programmeurs.   

 2. We hebben het gebruik van symbolen aangetoond met behulp van een bouwplan. 
  De symbolen, die op iconen worden gevisualiseerd, kunnen symbolen zijn uit een symbolenbibliotheek, of zelf gemaakte symbolen. De ATTRIBUTEN (naam van het symbool, prijs, …) laat toe een inventaris te genereren en ze te koppelen aan EXCEL, ACCESS,…. 
  De Utility-box laat u toe op een eenvoudige manier iconen toe te wijzen aan symbolen, commando’s en macro’s. 
  We hebben u eveneens getoond hoe gemakkelijk het is muren te verlengen of te verplaatsen, vensters en deuren in te voegen. De  verschillende TRIM-commando’s zijn zeer krachtig. 

   

 3. DesignCAD biedt ook de mogelijkheid gescande beelden te gebruiken. Om dit aan te tonen hebben we een gescande schets van een gebouw op de achtergrond geplaatst. We hebben ze een schaal gegeven, tekst, maten, arceringen en symbolen er aan toegevoegd. DesignCAD 2D/3D biedt de mogelijkheid te vectoriseren per kleurenzone, handig voor sommige types van vectorisatie (logo’s, …) . Volledigheidshalve vermelden we dat ScanPro een programma is dat afzonderlijk wordt verkocht. Dit programma biedt u de mogelijkheid bitmap-bestanden om te zetten naar vectorbestanden (DesignCAD-formaat , AUTOCAD (DWG) en DXF). De gevectoriseerde tekening beschikt over referentiepunten om het juist te kunnen inpassen in het tekenprogramma. 

 4. De voorstelling van DesignCAD 3D toonde u de onmiddellijke overgang van een tekening getekend in 2D naar een plan in 3D. 
  Hiervoor hebben we een plattegrond van een gebouw getekend (buiten- en binnenmuren) in 2D. We hebben de oppervlakte van dit plan berekend. Vervolgens, door een eenvoudige klik op de muis, zijn we overgegaan naar de 3D-modus.  
  De verschillende hoogten van de muren werden bekomen met het commando Extrude. Vervolgens hebben we in de muren openingen gemaakt met het commando Subtract.

 5. Dankzij DesignCAD konden we snel vlakken maken. Meer complexe vlakken maakten we met Surface Connect, Combine Line, … 

  Het commando Extrude (recht of langs een kromme) liet toe volumes te ontwikkelen. 

  De booleaanse bewerkingen (Addition, Substraction, Intersection) gaven mogelijk complexe vlakken en volume's te scheppen.

  De inhoud van deze volumes konden we berekenen. Het commando Slice liet ons toe een doorsnede van een object, een gebouw,…  te maken volgens een willekeurig vlak. 

   

 6. We hebben eveneens een trap gemaakt met behulp van de comando’s Sweep (spiraalvormig kopiëren) en Extrude,… Deze trap konden we als een symbool bewaren en nauwkeurig plaatsen in het gebouw dat we eerder in 3D hadden getekend. 

 7. DesignCAD gebruikt materialen en texturen die op het scherm of op papier een realistische weergave mogelijk maken. Dit geldt eveneens voor perspectieven (isometrisch of met vluchtpunt) in hiden-lines modus.
   

 8. We konden vaststellen dat DesignCAD compatibel is met andere programma’s dankzij de mogelijkheid tekeningen te importeren of te exporteren in de formaten DWG (AUTOCAD TM), DXF, enz. DesignCAD maakt deel uit van de DWG alliantie die de verschillende ontwikkelaars van CAD-programma’s groepeert met als doel de standaardisatie van CAD-bestanden.  

 9. DesignCAD maakt volop gebruik van de WINDOWS-omgeving, laat knippen en plakken toe, gebruik True Types lettertypes… en ondersteunt de hardware die onder Windows werkt. De aanbevolen minimale configuratie bestaat uit een Pentium met 64 MB (128 MB voor de grotere projecten in 2D en 3D) 

  Ter herinnering, DesignCAD is een programma dat over de hele wereld geapprecieerd wordt (wereldwijd meer dan 1.000.000 exsemplaren verkocht). Het werd weerhouden als EDITOR'S CHOICE van PC MAGAZINE (informatica-tijdschrift met wereldfaam) na vergelijking van verschillende CAD-programma’s.  
   

 10. 10. Zijn voornaamste troeven : de prijs-kwaliteitverhouding, gebruiksvriendelijkheid (muis of tablet – aanmaak van eigen symbolen – iconen – pulldownmenu’s – sneltoetsen – snel aanleren), importeren en exporteren van verschillende bestandsformaten (DWG, DXF,…), personalisatie, ondersteunen van raster-bestanden, inventarisatie van symbolen met koppeling naar EXCEL of ACCESS, oppervlakte- en volumeberekening. 

Het spreekt voor zich dat we niet alle mogelijkheden en commando’s van DesignCAD konden tonen. Aan u nu om ze te ontdekken … met DesignCAD.

De toegevoegde Architektuur en bouw  modules en de Programma Scanpro zullen ook tiidens de sessie voorgesteld zijn.

Presentatie van DesignCAD

 

 

DesignCAD dot.gif (852 octets) Prijzen dot.gif (852 octets) Upgrades dot.gif (852 octets) Opleiding dot.gif (852 octets) What's new in DesignCAD MAX dot.gif (852 octets) 2D Symbolen dot.gif (852 octets) 3D Symbolen dot.gif (852 octets) Voorbeelden dot.gif (852 octets) Concretes referenties  dot.gif (852 octets) Gratis Presentatie dot.gif (852 octets) Demo CD dot.gif (852 octets) Training CDs dot.gif (852 octets) Developper Kit dot.gif (852 octets) Bijzondere Voorwaarden voor het Onderwijs

 

Prijslijst van .Prijzen zijn zonder BTW / Recupel en leveringsonkosten gegeven en mogen gewijzigd zijn zonder voorafgaande aankondiging. Prijzen geldig voor afhaling in onze kantoren. Illustraties zijn niet bindend. Onze algemeen voorwaarden zijn van toepassing en zijn beschikbaar op aanvraag. - Bedrijfinformatie