top_barre2.jpg (2291 octets)

softwareSymbolenHardware CADgratis presentatieopleidingdocumentatie op aanvraagBestelbon

 

EDITO
 
Mevrouw, Mijnheer,

In deze Edito hebben wij besloten om u onder de vorm van een brief onze reeks van producten te presenteren en uw aandacht te trekken op enkele sterke punten van deze. Het overzicht:1. DesignCAD 2D/3D Max, eenvoudig tekenen in 2D en 3D !

2. ScanPro, van papierversie naar digitale tekening vanaf 199 Euro Ex. BTW

3. DC CAD-Electro, DC CAD-Alarm en DC CAD-Industrie vanaf 500 Euro Ex.BTW

4. DesignCAD-Construct vanaf 498 Euro Ex.BTW

5. DesignCAD-Geo en Geotools door landmeters voor landmeters

6. 3D Planning volgt de evolutie van uw project in de tijd.

7. CAD Hardware.

8. demo's

 

1. DesignCAD 2D/3D Pro Max, eenvoudig tekenen in 3D !
vanaf 155 Euro ex.BTW (Upgrades), 225 Euro ( Competive Upgrade) en 299 Euro voor het programma. Met inbegrip van een Nederlandstalige starthandleiding.

Als u een krachtig CAD programma, met gebruiksgemak in 2D maar ook in 3D beoogt en bovendien een goede kwaliteit /prijs verhouding zoekt zal DesignCAD u gehele tevredenheid geven. Velen zeggen: " 3D is ingewikkeld! Ons antwoord: alles hangt van het product af! " Te meer dat DesignCAD andere bestanden kan lezen en creëren, zoals AutoCAD DGW’s, DXF’s en meer, deze software is 100% WINDOWS (Kopiëren, Plakken, Multi-vensters, Selecties, ...), wat het gebruik en de scholing ervan vereenvoudigd. Talrijke klanten ruilen hun plannen met collega's die AutoCAD gebruiken of downloaden de bibliotheken met symbolen voorgesteld door hun leveranciers.


De grote kracht van 3D DesignCAD, gecreëerd in 1985, is dat DesignCAD u toelaat om uw 3D projecten direct in perspectief te ontwerpen, zonder via de grondplannen te gaan. De verplaatsing en positie van de cursor gebeuren direct in het 3D zicht.

Het systeem van ‘springen’ naar het dichtstbijzijnde punt werkt net zo goed in 2D als in 3D en verbluft de gebruikers door zijn snelheid waarmee DesignCAD het mogelijk maakt om ingewikkelde oppervlaktes of volumes in 3D te ontwerpen .

Ter info, DesignCAD bezat reeds de boleaanse verrichtingen een jaar voor AutoCAD! Een uitvoerige omschrijving van de mogelijkheden bevindt zich op onze site waartoe wij u graag uitnodigen deze te bezoeken www.designcad.beVele DesignCAD gebruikers zijn autodidacten. Comeplan kan een basisopleiding 2D DesignCAD in 4 halve dagen en 3D in 3 halve dagen (vereiste basiskennis van 2D) verzekeren .Met meer dan 2.000.000 reeds verkochte exemplaren in de wereld, richt DesignCAD zich met het professionele tekensoftwarepakket en CAO 2D/3D, tot een breed publiek van professionele gebruikers : architecten, ingenieurs, studiebureaus, mechaniekers, CFAO, elektriciteit, elektronica, topografisch toepassingen, vormgeving, meubel en interieur, schrijnwerk, … een compleet en doeltreffend geheel .

Teneinde aan zoveel mogelijk beroepen te voldoen biedt DesignCAD u een symbolenbibliotheek uit verscheidene sectoren.

2. ScanPro, van papierversie naar digitale tekening vanaf 199 Euro Ex. BTW

Als u gescande plannen wilt recupereren om ze te bewerken in vectoren en krommen dmv uw CAD software (in DWG, DXF, of in Dc-DesignCAD),dan is ScanPro wat u nodig heeft .

Zo zal bijvoorbeeld een elektricien een papierenplan van een gebouw kunnen scannen, vectoriseren met ScanPro en het heropladen in zijn programma DC CAD-Elektro om er vervolgens zijn elektrische schema’s in te passen.

Een landmeter of een architect kunnen een kadasterplan scannen en digitaliseren om het op te nemen in zijn CAD plan. Hij kan zo het gebruik van een referentie bestand afschaffen hetgeen conflicten tussen de verschillende CADsoftware uitsluit.

Een technisch tekenaar kan een plan scannen en na het gebruik van ScanPro, dit plan omzetten naar een schaal, er notities aan toevoegen of wijzigingen aanbrengen met zijn CADprogramma.

ScanPro wordt u aangeboden met ondersteuning en met Nederlandstalige handleiding.
Meer info.

3. DC CAD-Electro, DC CAD-Alarm, DC CAD-Industrie en DC CAD Sanitair en Chauffage vanaf 500 Euro Ex.BTW

Meer dan de klassieke CADprogramma's zoals DesignCAD, AutoCAD, gaat het om modules voor DesignCAD die over automatische functies beschikken met een groot gebruiksgemak voor de toepassing van elektrische schema’s, alarmen of de industriële elektriciteit. En dit tegen zeer scherpe prijs. Bijvoorbeeld, een DesignCAD-Elektro kost ongeveer half de prijs (750 Eur btw excl) van een AutoCAD Lt maar biedt véél meer voor de installateur elektricien. Niet alleen bevat hij de vereiste elektrische symbolen, maar in slechts één muisklik verwezenlijkt hij vanaf het elektrische schema in het plan het overeenkomstige eendraadsschema en word de componentenlijst met de lengte van kabels gemaakt. Er is geen vergelijking tussen deze programma’s en de klassieke CAD programma's zoals DesignCAD of AutoCAD, bijvoorbeeld.
Meer info.

4. DesignCAD Construct vanaf 498 Euro Ex.BTW

Doel van DesignCAD Construct: de snelheid en de kracht van de werking met DesignCAD nog te verhogen. Deze beschikt over specifieke tekeningcommando's voor architekten (automatische inplanting van deuren en ramen in een muur, automatische tekening van een afgesneden trap, automatische tekening van een muur, van een aanslag,...). En DesignCAD Construct beschikt ook de 3D functies van DesignCAD.
Meer info

5. DesignCAD Geo door landmeters voor landmeters

DesignCAD Geo en Geotools zijn berekening- en topografische software die door landmeters ontworpen werd en die met DesignCAD werkt.

Zij brengen een grotere productiviteit en beheren de topografische gegevens.

Meer info

6. 3D Planning, met het vervolg in 4D

Comeplan presenteert u een nieuw concept dat u toelaat om de evolutie van het project zichtbaar te maken vanaf de bestaande situatie tot de geplande situatie, en dat op interactieve en dynamische wijze door het digitale model in de ruimte en de tijd te hanteren. Met andere woorden, het bouwproces kan stap voor stap zichtbaar gemaakt worden. Het Vervolg 4D maakt het, enerzijds mogelijk om problematische punten van het project in een voorafgaand stadium van de studie te ontdekken, aan te duiden en de noodzakelijke maatregelen te nemen. Anderzijds biedt het meerwaarden met betrekking tot mededelingen van besluitvorming en productiviteit aan.

Dit programma kan met DesignCAD, maar eveneens met andere verenigbare programma's van CAD DWG en DXF werken.
Meer info.

7. Wij herinneren u eraan dat

Comeplan niet enkel de exclusieve tussenhandelaar is van de softwareproducten van DesignCAD .

Comeplan stelt u eveneens specifieke CAD Hardware en grafische hardware voor

( bijvoorbeeld A3 scanners vanaf 360 Euro ex. BTW, A0 scanner voor minder dan 10.000 Euro btw excl, A1/A0 plotters en scanners, A2 printers, 21.3”TFT draaiende schermen,…)
Meer info

8. Data van demo's

Meer info

 

U kunt natuurlijk telefonisch contact met ons opnemen op het nummer 02/772 26.00 of www.comeplan.be raadplegen voor uitgebreide informatie over onze verschillende producten en diensten.Zelfs wanneer Internet ons alle mogelijkheden biedt om nuttige informatie snel te verkrijgen, blijft menselijk contact een van onze prioriteiten.

 

Wij danken u voor uw aandacht.

Ivan Le Clercq

Zaakvoerder